Publicacións

‘Os futuros da BD no dixital’, en CulturaGalega.org

‘En positivo’, en CulturaGalega.org

‘A vizosa BD galega’, en CulturaGalega.org

‘Translacións entre medios’, en CulturaGalega.org

‘BENITO LOSADA’, EN CULTURAGALEGA.ORG

‘A propósito das Cantigas’, en CulturaGalega.org