Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab

5 de xaneiro de 2011

, , ,

‘A propósito das Cantigas’, en CulturaGalega.org

A nova entrega da miña columna «Entre as viñetas», que vén aparecendo cada cousa de dous meses en CulturaGalega.org, dedícase nesta ocasión a unha certa polémica provocada con motivo da exposición que sobre as Cantigas de Santa María (na súa parte ilustrada) preparou Breixo Harguindey para o pasado Salón de Cangas.
A min persoalmente resultoume sorprendente cando hai anos tiven coñecemento desta parte das Cantigas; parte que, polo menos na miña impresión, sempre quedara oculta pola estritamente textual e musical da obra. Aínda que poida parecer esaxerado, para min era pouco menos que conseguir un filme rodado nesa época; mentres isto era (loxicamente) imposíbel, resulta que a banda deseñada (substitúase por ‘arte narrativa’ ou polo que se prefira, segundo os escrúpulos metodolóxicos de cada un) si era perfectamente factíbel nese momento histórico. Quizá por iso me resultou especialmente ingrato ver críticas (aínda que sexa de forma indirecta) a alguén que tenta poñer luz sobre estas páxinas, especialmente porque esas críticas están feitas de forma (eu creo) moi mal argumentada, até o punto de que acusar así os demais de cometeren dislates é en si mesmo outro auténtico disparate. Neste tema, claramente, difiro de Pepo Pérez, cuxo blog tantas veces teño aconsellado.
A miña columna, en fin, está dispoñíbel aquí.